Biskupství brněnské

Knihovna biskupství slaví 20. výročí založení

Ilustrace
12.10.2021

Knihovnu Biskupství brněnského založil biskup Vojtěch Cikrle 1. listopadu 2001.

Je knihovnou se specializovaným fondem, úzce zaměřeným na křesťanskou tematiku, od teologických disciplín, přes společenskovědní obory až po beletrii, a to v několika jazycích. Jejím úkolem a cílem je sloužit k vzdělávání, poučení, ale i pastoraci, povzbuzení a zábavě v křesťanském duchu.

Knihovna získala své útočiště v klášteře Řádu sv. Alžběty na Starém Brně, kde sídlí dodnes. Knižní dary i novinky z křesťanských nakladatelství byly od počátku zpracovávány do elektronického katalogu, který dnes zahrnuje cca 75 tisíc svazků, včetně rozsáhlého fondu starých tisků původní alumnátní knihovny či deponovaných farních knihoven. Uživatelé a návštěvníci knihovny z celé diecéze si přicházejí půjčit ročně více než 6000 svazků nejnovější křesťanské literatury, nahlížejí také do historických knih, studují a bádají.

Na dny 12. až 14. října připravila knihovna duchovní a kulturní program pro širokou veřejnost.

Podrobnosti ZDE