Biskupství brněnské

Přípravy na manželství

Ilustrace
9.1.2017

Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s Brněnským biskupstvím pořádá přípravy snoubenců na církevní sňatek. Kurz se skládá ze sedmi podvečerních setkání, zabývá se praktickými a duchovními tématy manželského života a je veden zážitkovou metodou. Je možné kurz absolvovat individuálně či ve skupině.

Termín a místo konání skupinových příprav: pondělí 9.1. - 20. 2. 2017, 17.30 – 20.30 hodin v zasedací místnosti Biskupská 7

Lektor: Mgr. Milana Vykydalová nebo vyškolený manželský pár

Příspěvek dobrovolný, více informací a přihlášky naleznete na www.crsp.cz

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi

Stálá zpovědní služba v Brně

Duchovní služba v nemocnicích

Puls

Výroční zprávy

Jak dále? (po majetkovém narovnání)

Odběr RSS - Aktuality