Biskupství brněnské

VEZMI A ČTI celou Bibli

Ilustrace
6.10.2013 - 16.10.2013

V rámci pastoračního projektu brněnské diecéze Vezmi a čti (www.vezmiacti.cz) bude v neděli 6. října 2013 slavnostně zahájen dvouletý program "Vezmi a čti celou Bibli". Ve farnostech při bohoslužbách udělí kněží zvláštní požehnání všem, kteří se rozhodnou k této mimořádné aktivitě připojit.

Zájemci si mohou prakticky vybrat z několika možností, jak Bibli číst:

 1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek pro příslušný den (podle ČEP - Český ekumenický překlad). U textů Nového zákona je možné si poslechnout četbu biblického textu v dramatizaci předních českých umělců. Publikováno s laskavým svolením České biblické společnosti.
   
 2. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je možné nalézt ke stažení rozpis četby celé Bible během dvou let ve dvou variantách:
  a) rozpis četby na každý den – s volnými nedělemi a posledními dny v měsíci na doplnění nepřečteného;
  b) souhrn četby na příslušný měsíc – s možností číst libovolně během daného měsíce.
  Každý si může číst z vlastní Bible libovolný překlad Písma: Český ekumenický překlad - ČEP, Jeruzalémskou Bibli nebo jiné překlady.
   
 3. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je k dispozici Návod na vložení rozpisu čtení do kalenáře MSOutlook

 4. Denně je možné zájemcům zasílat odkaz na text k přečtení.

Ve společném čtení se můžeme vzájemně podporovat vytrvalostí i modlitbou. Čtením Bible si můžete odnést moudrost a sílu pro každý den.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle zve k četbě celé Bible ve videopozvánce

Více o porgramu Vezmi a čti celou Bibli najdete v článku na http://www.vezmiacti.cz/cetba-bible

Podrobné informaci i v příloze

Rozpis četby bible na dva roky - denní

Rozpis četby bible na dva roky - měsíční

Modlitby před a po čtení