Biskupství brněnské

Stavba kaple v Hospici sv. Alžběty v Brně

Ilustrace
5.4.2013

Hospic sv. Alžběty je provozován občanským sdružením Gabriela o.s. a sídlí v pronajatých prostorách Konventu sester alžbětinek v Brně (Kamenná ulice 36). Hospic sv. Alžběty není církevním zařízením.

Hospic má 22 lůžek, na kterých poskytuje pacientům komplexní hospicovou péči. V čele hospicového týmu stojí lékařka, specialistka na paliativní medicínu a léčbu bolesti, dále jsou členy týmu lékaři, všeobecné sestry, ošetřovatelé, rehabilitační pracovnice, psycholog, sociální pracovnice, pastorační asistentka, dobrovolníci.

Cílem hospicové péče je přinést úlevu od fyzického strádání i psychickou podporu navzdory vážné nemoci. Konec lidské cesty může být těžký, bolestivý, ale také klidný, smířený, bez fyzické bolesti.

Hospic sv. Alžběty jako jediný hospic v republice nemá ve svých prostorách kapli, místnost určenou ke ztišení. Kaple sester alžbětinek se nachází mimo prostory hospice a není možné tam přivézt pacienty na lůžku.

Každý týden se slouží mše svatá ve společenské místnosti hospice, kam jsou pacienti přiváženi na lůžkách. Společenská místnost ostatní dny slouží k jiným účelům (pracovní terapie, setkání u kávy apod.).

V souvislosti s rekonstrukcí hospice se naskytla možnost vybudování kaple v půdních prostorách hospice, které bezprostředně navazují na lůžkový hospic. Pacienti by tak měli možnost nechat se odvézt, či s doprovodem navštívit kapli kdykoliv by potřebovali načerpat sílu, mohli by spolu se svými blízkými strávit čas v modlitbě před svatostánkem a samozřejmě mše svatá by mohla být sloužena v důstojných prostorách.

Občanské sdružení Gabriela o.s. jako většina neziskových organizací získává prostředky na provoz Hospice sv. Alžběty z více zdrojů (veřejné zdravotní pojištění, státní a obecní dotace, dary). V žádném případě není v jeho možnostech získat prostředky na vybudování kaple z příjmů z vlastní činnosti. Proto se s prosbou o pomoc obracíme na všechny, kteří si uvědomují, jak důležitým místem pro hospicové pacienty je kaple, místo ztišení.

Předpokládané náklady na vybudování kaple jsou 1,3 miliony Kč.
Naším záměrem je v interiéru kaple vymezit prostor, kde budou uvedena jména, případně krátké modlitby všech, kteří přispějí jakýmkoliv finančním darem na stavbu kaple.
Číslo účtu, na který je možno dary posílat: 27-9340720267/0100, variabilní symbol: 153.
Další informace lze nalézt na www.hospicbrno.cz