Biskupství brněnské

Jubilejní rok Matky Vojtěchy

Ilustrace
20.1.2013

Řeholní sestra, dlouholetá představená sester boromejek, Matka Vojtěcha Hasmandová, služebnice Boží, by se 25. března 2014 dožila sta let. A protože 21. ledna 2013 uplyne 25 let od její smrti rozhodly se sestry boromejky pojmout tato období jako „Jubilejní rok Matky Vojtěchy“. Při této příležitosti připravily také několik tématických aktivit.

 

Jak uvádí SM. Remigie Anna Češíková SCB, postulátorka kauzy blahořečení Matky Vojtěchy Hasmandové v Římě, na místech spojených s jejím životem a s působením sester boromejek bude uspořádána putovní výstava s názvem: Matka Vojtěcha – služebnice Boží – Statečný svědek víry.

 

„Patnáct panelů výstavy zachycuje její život od roku. 1914 do roku 1988 a přináší svědectví o tom, jak se z malého venkovského děvčátka stala velmi záhy milosrdná sestra sv. Karla Boromejského, která umírá v pověsti svatosti," říká sestra Remigie. "Zcela vydaná ve službě svému společenství, otevřená působení Ducha svatého a s hlubokým církevním smýšlením vedla společenství k pokoncilní obnově. Byla oporou a posilou lidem, s nimiž se setkávala, spoluvězeňkyním a také mnoha kněžím. Touto výstavou chceme v rámci celocírkevních a slovanských slavností, Roku víry a jubilea příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu připomenout i toto jubileum Matky Vojtěchy Hasmandové - služebnice Boží. Výstava si neklade za cíl přesně zdokumentovat všechny významné historické události spojené s osobou Matky Vojtěchy, je poctou výjimečné ženě víry. Jak jsme měly možnost ji poznávat a zakoušet vliv její osobnosti v období, kdy byla naší generální představenou."

 

Výstava bude zahájena 20. ledna 2013 v Brně a 22. ledna 2013 v Praze a potrvá až do března 2014. Bude probíhat v našich sedmi diecézích a nakonec se přesune do Říma, do Nepomucena a na Velehrad v Římě. Dne 20. ledna v 10.30 hodin bude v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá na poděkování za život a svědectví života Matky Vojtěchy.

 

Dne 14. září 2013 bude v Brně na Biskupském gymnáziu uspořádána konference o životě a působení Matky Vojtěchy Hasmandové.

(Více v příloze)