Biskupství brněnské

Ve Slavkovicích bude posvěcen nový kostel

Ilustrace
30.3.2008
Poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích (u Nového Města na Moravě) posvětí při slavnostní bohoslužbě 30. března v 15.00 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Slavkovice: Myšlenka postavit kostel ve Slavkovicích a zasvětit ho Božímu milosrdenství a svaté Faustyně uzrála v Jubilejním roce 2000. Autorem stavby je Ludvík Kolek z Brna, nositel Řádu sv. Cyrila a Metoděje.

Základní kámen pro stavbu kostela požehnal biskup Vojtěch Cikrle 14. 7. 2002 ve farním kostele v Jámách při příležitosti 750. výročí založení obce. Letos 20. února při audienci v Římě požehnal pro kostel obraz Božího milosrdenství Svatý otec Benedikt XVI.

Stavební práce byly zahájeny v květnu roku 2005, kolaudace proběhla 14. prosince 2007. Celá stavba, jejíž rozpočet dosáhl 9,5 milionů korun, byla financována výhradně z darů věřících z celé naší vlasti i ze zahraničí. Další náklady na úpravu poutního areálu, varhany a křížovou cestu do interiéru chrámu i do areálu dosáhnou 2,5 mil. korun. Kapacita vnitřního prostoru kostela je 200 osob, vnější poutní areál pojme řádově desetitisíce poutníků. Zvon, který pro tuto stavbu odlila firma ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou. Nese nápis: "Svatá Faustyno, oroduj za nás." a další nápis: "k duchovní obnově našeho národa".

Poutní tradice na tomto místě započala na místě nynější novostavby již v roce 2003 a každý rok počet poutníků z celé naší vlasti stoupal, přijíždějí i návštěvníci ze zahraničí.

Po vysvěcení kostela budou každoročně probíhat dvě hlavní pouti, a to k Božímu milosrdenství (termín: neděle Božího milosrdenství, tedy první neděli po Velikonocích), a na podzim k uctění řeholnice sv. Faustyny (termín: neděli nejbližší 5. říjnu, dni, který je výročním dnem její smrti). Během roku budou poutě probíhat každou třetí sobotu v měsíci.

Další informace - realizátor celé akce, místní duchovní správce: P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec, tel.: 566 673 331.

Nejdůležitější prvky stavby kostela:
Výzdoba chrámu je výhradně návrh pana Ludvíka Kolka. Kovářské práce svatostánku, oltáře, ambonu, kropenky vytvořil umělecký kovář Josef Tulis z obce Dlouhé, stolařské práce těchto prvků vytvořil pan Milan Suchý z Jam, stejně jako lavice tohoto kostela. Vytráže pan Tomáš Mitvalský z Brna, kamenné obklady a dlažby interiéru a bohoslužebné části exteriéru kameník pan Pavel Cvrkal z Nedvědice, kovaný dvojramenný kříž a mariánský emblém na věži a monstranci ve vrcholu střechy vytvořil umělecký kovář pan Pavel Tasovský z Náměště nad Oslavou. Podstatnou část stavby provedla firma pana Ing. Jaromíra Pospíchala z Nížkova. Tesařské práce firma pana Jana Polnického a jeho synů z Nové Vsi u Nového Města na Moravě včetně stavby věže. Elektroinstalace prováděl pan Jan Mužátko z Jam. Kamenný sokl kostela, opěrné zdi a schodiště ke kostelu pan Jaroslav Vařák z Petrovic.

foto foto foto
foto foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality