Biskupství brněnské

Nový ředitel Oblastní charity Jihlava

Ilustrace
Na pozici ředitele Oblastní charity Jihlava byl ve výběrovém řízení pětičlennou výběrovou komisí doporučen řediteli Diecézní charity Brno ke jmenování pětadvacetiletý Martin Herzán. Dosud nejmladší oblastní ředitel v historii Diecézní charity Brno přesvědčil členy výběrové komise bohatými zkušenostmi z různých mezinárodních lidsko-právních organizací a podrobnou znalostí jihlavské charitní problematiky. Kromě toho je autorem několika filozofických publikací a momentálně dokončuje studium sociálního oboru na českobudějovické Teologické fakultě.Do nesnadného období, v jakém se kvůli omezení státních dotací charitní zařízení nejen na Jihlavsku momentálně nacházejí, přichází Herzán s jasnou vizí a pevným odhodláním: „Není možné spoléhat se pouze na příspěvky zřizovatele, ale v první řadě maximálně využívat možnosti vyhlašovaných grantů - ať už státních či nadačních institucí - a zároveň cíleně vytvářet podmínky pro sponzorství na místní úrovni.“ Nový oblastní ředitel si je vědom i dalších nesnází, jež jsou nablízku, jako např. zániku civilní služby, který se již brzy citelně odrazí na provozu mnoha středisek. „Za této situace jsem rozhodnut jednoznačně podporovat příjem pracovníků na veřejně prospěšné práce z evidence místního Úřadu práce, případně více využívat práce dobrovolníků a brigádníků,“ naznačuje jeden ze svých budoucích kroků Herzán. Do funkce bude jmenován od 1. července 2004.

Oblastní charita Jihlava s pětašedesáti stálými zaměstnanci pokrývá svou působností oblast Jihlavska a Dačicka. Již dvanáct let poskytuje sociální služby zejména prostřednictvím domovů pokojného stáří (Telč, Kamenice, Luka nad Jihlavou), charitních poraden a sítě charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. V posledních letech výrazně posílily také další služby - v oblasti drogové prevence (Centrum prevence - Klub Vrakbar a Centrum U Větrníku), vytváření pracovních a volnočasových příležitostí pro romskou komunitu (projekt Malá řemesla či Romské centrum) nebo osobní asistence postiženým dětem.

Lucie Kolářová (asistentka pro PR Diecézní charity Brno)
mobil: 731 134 910

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality