Biskupství brněnské

Diecézní archiv

Diecézní archiv Biskupství brněnského byl zřízen v souladu s kán. 486 a násl. CIC, a to dekretem biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho ze dne 1. 2. 2009.
19. srpna 2011 obdržel archiv od Ministerstva vnitra ČR akreditaci pro výkon soukromého archivu.

Archiv vykonává zejména tyto činnosti:

 • Archiv zvenkusprávu ústřední spisovny, odborný dohled nad výkonem spisové služby na Biskupství brněnském i metodickou pomoc v oblasti předarchivní péče právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je Biskupství brněnské
 • přípravu k výběru archiválií ve skartačním řízení i mimo ně
 • vedení základní evidence Národního archivního dědictví pro archiválie ve své správě
 • odbornou péči a zpracování archivních fondů a sbírek uložených v Diecézním archivu Biskupství brněnského
 • poskytování archivních služeb pro Biskupství brněnské i žadatele z řad veřejnosti (potvrzení, výpisy, opisy, kopie, rešerše)
 • badatelskou agendu – umožňování nahlížení do archiválií
 • výzkumnou činnost v oboru církevních dějin se zaměřením na historii brněnské diecéze
 

Archiv - vstupInformace pro badatele:

Archiv sídlí v Rajhradě, ul. Odbojářů 803 (areál Kláštera Sester Těšitelek BSJ, v sousedství hospicu sv. Josefa).
Archivní fondy a sbírky jsou přístupné k bádání v souladu s archivním zákonem. Badatelské dny: pondělí a středa 10 – 16 hodin, a to vždy na základě předchozí domluvy telefonickou nebo mailovou cestou. 
 

Archivní fondy a sbírky:

 •  Biskupská konsistoř Brno
časový rozsah:                                 (1399) 1555-2009
metráž:                                              541,50 bm, z toho 50,50 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
 • Biskupský ordinariát Brno
časový rozsah:                                 (1667) 1724-1990Depozitář
metráž:                                              78,16 bm, z toho 5,70 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
 
 • Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně (1243) 1407-1943
metráž:                                              19,30 bm, z toho 0,30 bm nezpracováno
archivní pomůcka:                            inventář
 
 • Kapitula Mikulov                               1616-1944
metráž:                                              14 bm, z toho nic není zpracováno
 
 • Proboštský archiv Kolegiátní kapituly Mikulov 1624-1945Badatelna
  metráž:                                              0,56 bm, z toho nic není zpracováno
 
 • Generální vikariát Mikulov               1938-1948
metráž:                                              1,5 bm, z toho nic není zpracováno
 
 
Výroční zprávy: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Kontakt:        

Diecézní archiv Biskupství brněnského
Odbojářů 803
664 61 Rajhrad
 
tel.:                                                                +420 530 506 873
email:                                                           archiv@biskupstvi.cz
Pracovníci archivu:
PhDr. Marie Plevová, Ph.D.                      plevova@biskupstvi.cz
Mgr. Petra Koláčková                      kolackova@biskupstvi.cz
Mgr. Jitka Fričová                                     fricova@biskupstvi.cz

 Mapa:

GPS: Loc: 49°5'8.418"N, 16°35'49.766"E

Mapa - archiv Rajhrad

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality